Onderwerp: Bezoek-historie

Hoorverslag (SB3211)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 4: 17-06-2010 t/m 24-08-2011  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien de belanghebbende daarvoor toestemming geeft, maakt de SVB een geluidsopname van de hoorzitting. De SVB bewaart deze opname digitaal.

Indien een hoorzitting wordt gehouden, wordtIn de volgende gevallen maakt de SVB een kopie van het hoorverslagschriftelijk hoorverslag, dat zij toestuurt aan de belanghebbende(n) ( of diens gemachtigde) gestuurd.:

  • De belanghebbende of diens gemachtigde geeft geen toestemming voor het maken van een geluidsopname.
  • De belanghebbende of diens gemachtigde verzoekt, ondanks zijn gegeven toestemming voor het maken van een geluidsopname, (alsnog) om toezending van een schriftelijk hoorverslag.
  • De belanghebbende tekent beroep aan tegen de beslissing op het bezwaar.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 7:7 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20102016

Wet- en regelgeving