Onderwerp: Bezoek-historie

Hoorverslag (SB3211)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien de belanghebbende daarvoor toestemming geeft, maakt de SVB een geluidsopname van de hoorzitting. De SVB bewaart deze opname digitaal.

In de volgende gevallen maakt de SVB een schriftelijk hoorverslag, dat zij toestuurt aan de belanghebbende of diens gemachtigde:

  • De belanghebbende of diens gemachtigde geeft geen toestemming voor het maken van een geluidsopname.
  • De belanghebbende of diens gemachtigde verzoekt, ondanks zijn gegeven toestemming voor het maken van een geluidsopname, (alsnog) om toezending van een schriftelijk hoorverslag.
  • De belanghebbende tekent beroep aan tegen de beslissing op het bezwaar.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 7:7 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2014

Wet- en regelgeving

Naar boven