Onderwerp: Bezoek-historie

Hoorverslag (SB3211)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een hoorzitting wordt gehouden, wordt een kopie van het hoorverslag aan de belanghebbende(n) (of diens gemachtigde) gestuurd.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 7:7 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2010

Wet- en regelgeving

Naar boven