Onderwerp: Bezoek-historie

Hoorverslag (SB3211)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een hoorzitting wordt gehouden, wordt op verzoek een kopie van het hoorverslag aan de belanghebbende(n) (of diens gemachtigde) gestuurd.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 7:7 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2007

Wet- en regelgeving

Naar boven