Onderwerp: Bezoek-historie

Horen van meerdere belanghebbenden (SB3210)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Van meerdere belanghebbenden is met name sprake indien het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de kinderbijslag of het wezenpensioen heeft aangevraagd of over de betaling heeft geadviseerd. In dat geval nodigt de SVB de volgende personen uit voor de hoorzitting:

  • (een vertegenwoordiger van) het LBIO;
  • de eigenlijke rechthebbende op de kinderbijslag die geen aanvraag heeft ingediend of de eigenlijke rechthebbende aan wie - op advies van het LBIO - de uitbetaling niet plaatsvindt;
  • degene aan wie de uitbetaling - op advies van het LBIO - wel plaatsvindt.

In dergelijke situaties stelt de SVB als eis dat de belanghebbende die stukken voor de hoorzitting wil inbrengen, deze ten minste tien dagen van tevoren opstuurt, zodat deze gedurende een week ter inzage kunnen worden gelegd. De andere belanghebbenden hebben dan nog de gelegenheid om vóór de hoorzitting kennis te nemen van deze stukken. Zie in dit verband SB3208 over indiening van stukken.

De hoorcommissie beoordeelt of zij gebruik maakt van de mogelijkheid om de belanghebbenden afzonderlijk te horen. De hoorcommissie kan hiertoe ook besluiten als de hoorzitting al is begonnen en in de loop van het gesprek blijkt dat het wenselijk is om de belanghebbenden afzonderlijk te horen.

Wet- en regelgeving

Naar boven