Onderwerp: Bezoek-historie

Samenstelling van de hoorcommissie (SB3209)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De voorwaarden vervat in artikel 7:5 Awb zijn door de SVB als volgt uitgewerkt. De hoorcommissie bestaat uit twee of drie personen. Als hoofdregel geldt dat met twee personen wordt gehoord die geen van beiden bij de eerdere besluitvorming betrokken zijn geweest. Slechts in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in zaken met een complex karakter, wordt met drie personen gehoord.

In bezwaarschriftprocedures over de vraag of de persoon hulpbehoevend is in de zin van artikel 1, onderdeel j, van de Anw, is één van de leden van de hoorcommissie een arts die niet bij de eerdere advisering betrokken is geweest.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 7:5 Awb

Besluit beleidsregels internationaal SVB 2012

Wet- en regelgeving

Naar boven