Onderwerp: Bezoek-historie

Samenstelling van de hoorcommissie (SB3209)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 7:5, eerste lid Awb beschrijft de samenstelling van de hoorcommissie indien het horen niet (mede) door het bestuursorgaan, dan wel door de voorzitter of een lid ervan plaatsvindt. Omdat de SVB altijd zelf hoort, geldt dit artikellid niet voor de SVB. De SVB past de voorwaarden over de samenstelling van de hoorcommissie uit dit artikellid echter wel toe en heeft deze als volgt uitgewerkt. De hoorcommissie bestaat uit een of twee personen. Als de SVB met toestemming van de belanghebbende een geluidsopname maakt van de hoorzitting, vindt het horen plaats door een persoon. Deze persoon mag niet bij de eerdere besluitvorming betrokken zijn geweest. De SVB hoort met twee personen in gevallen waarin de belanghebbende of diens gemachtigde geen toestemming geeft voor het maken van een geluidsopname en in zaken met een complex karakter.

Indien een bezwaarschriftprocedure (mede) betrekking heeft op een aan de SVB gegeven advies van een andere organisatie, zoals een advies van het UWV over de mate van arbeidsongeschiktheid, dan kan de SVB deze organisatie vragen zitting te nemen in de hoorcommissie. In dat geval bestaat de hoorcommissie uit ten minste twee personen, waarbij een persoon afkomstig is van de organisatie die het advies heeft gegeven. Deze persoon mag niet bij het eerdere advies betrokken zijn geweest.

Wet- en regelgeving

Naar boven