Onderwerp: Bezoek-historie

Samenstelling van de hoorcommissie (SB3209)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De voorwaarden vervat in artikel 7:5 zijn door de SVB als volgt uitgewerkt. De hoorcommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie personen. Als hoofdregel geldt dat met twee personen wordt gehoord. Geen van beide personen die deel uitmaken van de hoorcommissie zijn bij de eerdere besluitvorming betrokken geweest. Slechts in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in zaken met een complex karakter, wordt met drie personen gehoord.

In bezwaarschriftprocedures over een tegemoetkoming TOG 2000 waarin het bezwaar is gericht tegen een indicatiestelling, en in bezwaarschriftprocedures betreffende de vraag of de persoon hulpbehoevend is in de zin van artikel 1, onderdeel j, van de Anw, is één van de leden van de hoorcommissie een arts die niet bij de eerdere advisering over de indicatiestelling betrokken is geweest.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 7:5 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2007

Wet- en regelgeving

Naar boven