Onderwerp: Bezoek-historie

Kopie bezwaardossier aan vertegenwoordiger (SB3205)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien sprake is vande belanghebbende zich laat vertegenwoordigen door een rechtshulpverlener voor wiedie op grond van Deel III, VertegenwoordigingSB3194 over vertegenwoordiging en machtiging, SB3194 geen machtiging behoefthoeft te worden afgegevenoverleggen, zendtstuurt de SVB in beginsel ambtshalve een kopie van het bezwaardossier met de ontvangstbevestiging mee, of zendt zij dit uiterlijk binnen twee weken na verzending van de ontvangstbevestiging na. VanDe SVB wijkt van deze regel wordt afgewekenaf als zij redelijkerwijs kan worden aangenomenaannemen dat de rechtshulpverlener zonder die toezending over een toereikende hoeveelheidvoldoende stukken kan beschikkenbeschikt om de juistheid van de primaire beschikking te kunnen beoordelen. In gevallen waarin de SVB artikel 6:17 Awb niet ambtshalve toepast, zendtstuurt zij een kopie van het bezwaardossier op verzoek van de gemachtigde toe.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 6:17 Awb

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20122016

Wet- en regelgeving

Naar boven