Onderwerp: Bezoek-historie

Ontvangstbevestiging (SB3203)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Aan het verzenden van een ontvangstbevestiging zijn geen wettelijke termijnen gesteld. De SVB verzendt een ontvangstbevestiging binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TASAwb en TNS en de beleidsregels InternationaalOverige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awbhet deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en Overige onderwerpenTNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 6:14 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20132014

Wet- en regelgeving