Onderwerp: Bezoek-historie

Hoorplicht (SB3199)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De besluiten van de SVB betreffen in het overgrote deel van de gevallen financiële beschikkingen zoals bedoeld in artikel 4:12 Awb. In de primaire fase ziet de SVB dan ook af van het horen van de aanvrager of eventuele andere belanghebbenden. Niettemin kan de SVB de belanghebbende horen in verband met de vereiste zorgvuldigheid bij de voorbereiding van beschikkingen.

Grondslag

artikel 4:7 en artikel 4:12 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven