Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van de aanvraag (SB3196)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassingOp grond van artikel 4:5, eerste lid Awb stelt de SVB een belanghebbende in de gelegenheid om een onvolledige aanvraag aan te vullen. Zij hanteert bij de toepassing van dit artikel geen vaste hersteltermijnen, tenzij de datum waarop de aanvraag is ingediend van onmiddellijk belang is voor de ingangsdatum van de uitkering. In dat geval hanteert de SVB het volgende beleid. Indien de SVB het recht op uitkering door het ontbreken van een door de SVB vastgesteld aanvraagformulier of het ontbreken van aanvullende gegevens niet vastgesteld kan wordenvaststellen, dient de aanvrager binnen een termijn van vier weken alsnog het juiste aanvraagformulier in te dienen of de noodzakelijke gegevens te overleggen. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal, komt de SVB met de aanvrager een andere termijn overeenkomenovereen. Indien de aanvrager het formulier of de gegevens vervolgens niet tijdig indient dan beslist de SVB overeenkomstig artikel 4:5 Awb dat zij de aanvraag niet in behandeling te nemenneemt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 4:5 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20132016

Wet- en regelgeving

Naar boven