Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van de aanvraag (SB3196)
Geldigheid:09-03-2023 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassing van artikel 4:5, eerste lid, Awb het volgende beleid. 
 

De SVB stelt een belanghebbende in de gelegenheid om een onvolledige aanvraag aan te vullen. De SVB hanteert daarbij de volgende termijnen. De aanvrager dient ontbrekende gegevens of bescheiden binnen een termijn van vier weken alsnog te overleggen. De termijn is zes weken als de aanvrager in het buitenland woont of de betreffende informatie uit het buitenland moet komen. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven stelt de SVB een langere termijn. 
 

Indien de aanvrager de aanvraag niet binnen de door de SVB gestelde termijn aanvult, dan beslist de SVB dat zij de aanvraag niet behandelt.
 

Op een aanvraag tot vaststelling van de toepasselijke wetgeving op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 of een bilateraal verdrag inzake sociale zekerheid beslist de SVB altijd inhoudelijk.

Wet- en regelgeving

Naar boven