Onderwerp: Bezoek-historie

Artikel 16-overeenkomst voor rijnvarenden (SB2266)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 5: 24-03-2022 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 februari 2011 op grond van artikel 16, eerste lid van Verordening (EG) nr. 883/2004 metVoor de bevoegde autoriteiten van de Rijnoeverstaten België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland een overeenkomst gesloten voor werknemers en zelfstandigen die deel uitmaken van de bemanning van een schip dat beschikt over een certificaat als bedoeld in artikel 22 van de Herziene Rijnvaartakte. Op geldt een overeenkomst op grond van dezeartikel 16, eerste lid van Verordening (EG) nr. 883/2004. Deze overeenkomst is op deze personen dezelfde wetgeving van toepassing alsgesloten door de wetgeving diebevoegde autoriteiten van toepassing zou zijn ingevolge het Verdrag betreffende de Sociale Zekerheid van RijnvarendenBelgië, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Zwitserland en Nederland. De overeenkomst werkt terug tot 1 mei 2010. In de overeenkomst wordt de SVB aangewezen als bevoegd orgaan dat op basis vanuitzondering op artikel 13 Verordening (EG) nr. 883/2004 wijst deze overeenkomst A1-verklaringen kan afgeven ten behoevede wetgeving aan van individuele rijnvarenden. de lidstaat waar de onderneming is gevestigd die het schip exploiteert.

De overeenkomst voor Rijnvarenden werkt terug tot 1 mei 2010. Zwitserland en Liechtenstein zijn in augustus 2012 respectievelijk augustus 2018 partij geworden bij deze overeenkomst. Voor Zwitserland werkt de overeenkomst terug tot 1 april 2012. Voor Liechtenstein geldt de overeenkomst vanaf 1 september 2018.

DeIn situaties waarin zich een aanknoping voordoet met een lidstaat die geen partij is bij de overeenkomst, past de SVB achtartikel 13 Verordening (EG) nr. 883/2004 toe. Als die bepaling de artikel 16-wetgeving aanwijst van een lidstaat die partij is bij de overeenkomst voor rijnvarendenRijnvarenden, stelt de SVB de toepasselijke wetgeving alsnog vast met toepassing van toepassing opdie overeenkomst. In dat geval geldt de overeenkomst voor Rijnvarenden voor alle werkzaamheden die plaatsvinden op schepen die beschikken over een certificaat als bedoeld in artikel 22 van de Herziene Rijnvaartakte, ongeacht de plek waar een schip zich in Europa bevindt. De SVB baseert dit beleid mede op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29 december 2017.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Overeenkomst krachtens artikel 16, eerste lid van Verordening (EG) 883/2004 betreffende
de vaststelling van de op rijnvarenden toepasselijke wetgeving 883/2004, Stcrt. nr. 3397 van
25 februari en 7 maart 2011

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2013maart 2022

Wet- en regelgeving