Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering van zelfstandigen: werkzaamheden van soortgelijke aard (SB2265)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Volgens artikel 12, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 kan een zelfstandige zich alleen detacheren als de werkzaamheden in de zendstaat en in de lidstaat van detachering van gelijke aard zijn. Op grond van de tekst van deze bepaling in andere officiële talen gaat de SVB ervan uit dat met werkzaamheden van gelijke aard werkzaamheden van soortgelijke aard worden bedoeld.

Of sprake is van werkzaamheden van soortgelijke aard wordt op grond van artikel 14, vierde lid, Verordening (EG) nr. 987/2009 bepaald aan de hand van de feitelijke aard van de werkzaamheden. Hierbij is niet van belang dat deze werkzaamheden eventueel door de ontvangende lidstaat als werkzaamheden in loondienst worden betiteld.

De SVB hanteert ter beoordeling van de vraag of werkzaamheden van soortgelijke aard worden verricht het volgende beleid. Werkzaamheden of activiteiten die identiek zijn worden in ieder geval als soortgelijke werkzaamheden aangemerkt. In de overige gevallen wordt er gekeken naar de feiten en omstandigheden. Daarbij weegt de SVB de volgende elementen mee:

  • de werkzaamheden vereisen beroeps- of bedrijfsmatig vergelijkbare kennis dan wel veronderstellen vergelijkbare vaardigheden.
  • de werkzaamheden vallen binnen dezelfde branche.
  • de werkzaamheden liggen in elkaars verlengde.
  • de doelomschrijving van de onderneming/ zelfstandige zoals opgenomen in de Kamer van Koophandel inschrijving.

 

De SVB beschouwt werkzaamheden niet van soortgelijke aard als tijdens de detachering gedeeltelijk werkzaamheden zouden worden verricht die niet soortgelijk zijn aan de werkzaamheden die in Nederland worden verricht. 

Grondslag

artikel 12, lid 2 Vo. 883/2004 en artikel 14, lid 4 Vo. 987/2009

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022

Naar boven