Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering van zelfstandigen: Werkzaamheden in de zendende lidstaat (SB2264)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Een persoon die in een lidstaat anders dan in loondienst werkzaamheden pleegt te verrichten kan zichzelf detacheren naar een andere lidstaat. In artikel 14, derde lid, Verordening (EG) nr. 987/2009 zijn voor deze detachering nadere voorwaarden uitgewerkt. Hieruit blijkt dat een persoon zich als zelfstandige kan detacheren als deze persoon enige tijd normaliter substantiële werkzaamheden in de lidstaat van vestiging heeft verricht. In het geval van een startende onderneming of zelfstandige hanteert de SVB in navolging van punt 2 van Besluit nr. A2 van de Administratieve Commissie het beleid dat in ieder geval wordt voldaan aan het criterium dat 'enige tijd' werkzaamheden zijn verricht als in een periode van ten minste twee maanden voorafgaande aan het verzoek om detachering substantiële werkzaamheden zijn verricht. Bij de beoordeling of substantiële werkzaamheden zijn verricht slaat de SVB onder meer acht op  activiteiten gericht op het opstarten van de onderneming, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een beroepsorganisatie, de verwerving van een kantoor- of bedrijfsruimte, het bezitten van een beroepskaart en een btw-nummer en het aanleggen van een handelsvoorraad. De uitvoering van een opdracht tot werk door een opdrachtgever wordt eveneens als substantiële handelsactiviteit wordt aangemerkt.

Artikel 14, derde lid, Verordening (EG) nr. 987/2009 schrijft voorts voor dat de belanghebbende gedurende de periode van detachering blijft voldoen aan de voorwaarden voor detachering als hij in de lidstaat waarin hij is gevestigd de voorzieningen in stand houdt die hem in staat stellen aldaar werkzaamheden te verrichten. In dat kader vergt de SVB onder meer dat de zelfstandige in die lidstaat aan zijn administratieve en fiscale verplichtingen voldoet. 

Grondslag

Artikel 12, lid 2 Vo. 883/2004, artikel 14, lid 3 Vo. 987/2009 en punt 2 Besluit nr. A2  van de Administratieve Commissie

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022

Naar boven