Onderwerp: Bezoek-historie

Huwelijkse tijdvakken en vrijwillige verzekering (SB2182)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In de bilaterale verdragen met Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko en Tunesië is de regeling inzake huwelijkse tijdvakken vervangen door een regeling inzake vrijwillige verzekering. Daarbij worden huwelijkse tijdvakken van vóór de verdragswijziging nog slechts gehonoreerd als de huwelijkspartner zich in aansluiting op die tijdvakken vrijwillig heeft verzekerd. In een aantal gevallen was vrijwillige verzekering op grond van het verdrag niet mogelijk of bestond de mogelijkheid tot vrijwillige verzekering voor de huwelijkspartner wel, maar is deze hiertoe niet overgegaan. Uit de uitspraak van de CRvB van 29 juli 2011 over het verdrag met Marokko blijkt dat in die situatie het overgangsrecht vervat in artikel 39 van het verdrag van toepassing is. Dit betekent dat de eis van vrijwillige verzekering voor de honorering van huwelijkse tijdvakken niet mag worden gesteld omdat hierdoor aanspraken in de zin van artikel 39 verloren zouden gaan. De SVB geeft aan de verdragen met Kaapverdië, Kroatië, Macedonië en Tunesië overeenkomstige toepassing.

Indien de vrijwillig verzekerde huwelijkspartner gaat scheiden van de in Nederland verzekerde werknemer, of overlijdt, eindigt de vrijwillig verzekering. Ingeval de verzekerde na de echtscheiding of het overlijden van de huwelijkspartner opnieuw trouwt, stelt de SVB de nieuwe huwelijkspartner in de gelegenheid om zich vrijwillig te verzekeren.

In geval van polygamie schrijft het verdrag met Marokko voor dat het recht op vrijwillige verzekering slechts toekomt aan de eerste echtgenote. Als de verzekerde na overlijden of echtscheiding van de eerste echtgenote nog steeds is gehuwd, stelt de SVB de vrouw die vervolgens het langst met de verzekerde gehuwd is in de gelegenheid om zich vrijwillig te verzekeren.

In verband met de verhoging van de AOW-leeftijd gaat de SVB ervan uit dat de bevoegdheid om zich vrijwillig te verzekeren pas eindigt op de dag dat de huwelijkspartner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven