Onderwerp: Bezoek-historie

Vaststelling van de toe te passen wetgeving (SB2173)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Tenzij de bepalingen van een verdrag zich daartegen verzetten of in deze beleidsregels anders is beschreven, hanteert de SVB bij de toepassing van conflictregels in verdragen inzake sociale zekerheid dezelfde beleidsregels als bij toepassing van conflictregels in Verordening (EG) nr. 883/2004.

Naar boven