Onderwerp: Bezoek-historie

Wonen of werken buiten het grondgebied van de verdragsluitende staten (SB2169)
Geldigheid:09-03-2023 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB houdt zich bij de toepassing van verdragen aan internationaal erkende grenzen.
 

Als een persoon onder de personele werkingssfeer van een verdrag valt, past de SVB dat verdrag ook toe als deze persoon buiten het grondgebied van de verdragsluitende staten woont. De SVB doet dit echter niet bij verdragsbepalingen die een woonplaatsvoorwaarde bevatten. Dit is in overeenstemming met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 februari 2022.
 

De SVB hanteert de conflictregels over de toe te passen wetgeving niet als werkzaamheden worden verricht buiten het grondgebied van de verdragsluitende staten, tenzij het verdrag dit expliciet voorschrijft. De rechtspraak van het Hof van Justitie over dergelijke werkzaamheden in onder meer de arresten Aldewereld, Salemink en Inspecteur van de Belastingdienst, heeft slechts betrekking op situaties die zich binnen de unitaire rechtssfeer afspelen.

Naar boven