Onderwerp: Bezoek-historie

Verrekening (SB2163)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Hetgeen door een buitenlands orgaan te veel is betaald aan uitkeringen voor ouderdom of overlijden, wordt op verzoek van dit orgaan door de SVB verrekend met een nabetaling ingevolge de AOW of de Anw. Uit de uitspraak van de CRvB van 15 april 2005 volgt dat verrekening met een nabetaling ingevolge de AKW eveneens mogelijk is. Daarbij geldt de voorwaarde dat degene aan wie de kinderbijslag is verschuldigd dezelfde persoon moet zijn als degene die recht heeft op de kinderbijslag waarmee verrekening wordt overwogen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 111, lid 2 Vo. 574/72

Besluit beleidsregels SVB 2011

Wet- en regelgeving

  • Vo. 574/72
Naar boven