Onderwerp: Bezoek-historie

Materiële werkingssfeer (SB2157)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De hoofdstukken 7 (artikelen 72-76) en 8 (artikelen 77-79) van Vo. 1408/71 bevatten specifieke bepalingen inzake gezins- en kinderbijslagen. Hoofdstuk 7 heeft betrekking op werknemers, zelfstandigen en werklozen, hoofdstuk 8 op pensioen- en rentetrekkers. Kinderbijslag ingevolge de AKW en een tegemoetkoming op grond van de TOG 2000 vormen gezins- en kinderbijslagen in de zin van artikel 1, onder u van de verordening. Artikel 78 bevat een specifieke bepaling voor wezen. Deze is van toepassing op kinderbijslag ten behoeve van wezen en halfwezen, alsmede op wezen- en halfwezenuitkeringen waarop recht is ontstaan naar aanleiding van een overlijden vóór 1 september 1999.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 1, aanhef onder u Vo. 1408/71

Besluit beleidsregels SVB 2010

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408/71
Naar boven