Onderwerp: Bezoek-historie

Samenloop van uitkeringen bij Anw (SB2151)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van de Anw beschouwt de SVB buitenlandse uitkeringen die niet onder de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 vallen als 'andere inkomsten' in de zin van artikel 53, derde lid, Verordening (EG) nr. 883/2004 en niet als uitkeringen van dezelfde aard in de zin van het eerste lid van dit artikel. Deze uitkeringen worden op grond van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten op een nabestaandenuitkering in mindering gebracht.

Wet- en regelgeving

Naar boven