Onderwerp: Bezoek-historie

Onderbreking van de detacheringsperiode (SB2142)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van het bepaalde in punt 3, onder c) van Besluit nr. 181 wordt een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden bij de werkgever in de ontvangende staat niet beschouwd als een onderbreking van de detachering. De SVB gaat ervan uit dat van een tijdelijke onderbreking in ieder geval sprake is, als de onderbreking korter dan drie maanden duurt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

punt 3, onder c Besluit nr. 181 van de Administratieve Commissie

Besluit beleidsregels SVB 2011

Wet- en regelgeving

  • Besluit nr. 181 van de Administratieve Commissie
Naar boven