Onderwerp: Bezoek-historie

Onderbreking van de detacheringsperiode (SB2142)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van het bepaalde in punt 3, onder c) van Besluit nr. 181 wordt een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden bij de werkgever in de ontvangende staat niet beschouwd als een onderbreking van de detachering. De SVB gaat ervan uit dat van een tijdelijke onderbreking in ieder geval sprake is, als de onderbreking korter dan drie maanden duurt.

Naar boven