Onderwerp: Bezoek-historie

Bijzondere groepen (SB2136)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Enkele categorieën werknemers nemen in het internationale recht een bijzondere plaats in. In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens de volgende bijzondere groepen personen aan de orde komen: zeelieden, baggeraars en loodsen (Deel II, § 1.2.7.1) en personen die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst verrichten transportarbeiders (Deel II, § 1.2.7.2).

Naar boven