Onderwerp: Bezoek-historie

Overgang van werkzaamheden naar inactiviteit (SB2130)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 is van belang of iemand actief werkzaamheden verricht, geen werkzaamheden (meer) verricht of een uitkering geniet. De criteria die bepalen tot welke categorie een persoon behoort, zijn vanwege wijzigingen in het toepasselijke recht mede afhankelijk van het tijdvak waarop de beoordeling betrekking heeft. Hierbij moeten worden onderscheiden:

 

  • tijdvakken bestreken door Verordening (EG) nr. 883/2004,
  • tijdvakken waarin het toepasselijke recht werd gevormd door het op 29 juli 1991 in werking getreden artikel 13, tweede lid, onder f, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en
  • tijdvakken die voor laatstgenoemde datum zijn gelegen.

 

Grondslag

artikel 11, leden 2 en 3 Vo. 883/2004

Besluit beleidsregels SVB 2016

Wet- en regelgeving

Naar boven