Onderwerp: Bezoek-historie

Overgang van werkzaamheden naar inactiviteit (SB2130)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 is van belang of iemand actief werkzaamheden verricht, geen werkzaamheden (meer) verricht of een uitkering geniet. De criteria die bepalen tot welke categorie een persoon behoort, zijn vanwege wijzigingen in het toepasselijke recht mede afhankelijk van het tijdvak waarop de beoordeling betrekking heeft. Hierbij moeten worden onderscheiden:

  • tijdvakken bestreken door Verordening (EG) nr. 883/2004 (zie SB2263);
  • tijdvakken bestreken door Verordening (EEG) nr. 1408/71 vanaf 29 juli 1991 (zie SB2132); en
  • tijdvakken bestreken door Verordening (EEG) nr. 1408/71 voor 29 juli 1991 (zie SB2131).

 

Grondslag

artikel 11, leden 2 en 3 Vo. 883/2004

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022

Wet- en regelgeving

Naar boven