Onderwerp: Bezoek-historie

Recht op AIO-aanvulling ondanks schending van de mededelingsverplichting (SB1326)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het komt voor dat een rechthebbende op AIO-aanvulling verzwijgt dat hij meer vermogen heeft dan het vrijgelaten bedrag of dat hij een gezamenlijke huishouding voert. In dat geval is sprake van een schending van de mededelingsverplichting. De SVB trekt het recht op AIO-aanvulling dan in en vordert de onverschuldigd betaalde AIO-aanvulling terug. Op grond van jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 21 april 2009 en 15 maart 2016) matigt de SVB de terugvordering als de betrokkene aannemelijk maakt dat hij ten minste over een deel van de betreffende periode recht op een AIO-aanvulling zou hebben gehad, indien hij wel had voldaan aan de mededelingsverplichting. De SVB vordert het deel van de AIO-aanvulling terug dat bij een juiste en volledige nakoming van de mededelingsverplichting niet zou zijn toegekend.

Naar boven