Onderwerp: Bezoek-historie

De hoogte van de maatregel (SB1320)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien de SVB een maatregel oplegt, stemt zij de hoogte van de maatregel achtereenvolgens af op:

  • de ernst van de overtreding;
  • de mate van verwijtbaarheid van de betrokkene;
  • zo nodig de omstandigheden waaronder de gedraging is gepleegd.

Grondslag

artikel 47c, eerste lid Participatiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven