Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvullende verplichtingen (SB1319)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 29-11-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 55 Participatiewet heeft de SVB de mogelijkheid om aanvullende verplichtingen op te leggen. Hieronder vallen: de alimentatieplicht, de budgetteringsplicht, verplichtingen in verband met geldlening of borgtocht, de verplichting tot aangifte van een briefadres en nadere verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling dan wel verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van AIO-aanvulling, of strekken tot vermindering of beëindiging van de AIO-aanvulling. De SVB legt één of meer van deze verplichtingen op als de omstandigheden van het geval dit vereisen.

Grondslag

artikel 55 Participatiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven