Onderwerp: Bezoek-historie

Medewerkingsverplichting (SB1317)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 17, tweede lid Participatiewet is de betrokkene verplicht aan de SVB desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Participatiewet. Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende verplichtingen:

  • mee werken aan een onderzoek naar het bezit van vermogen in het buitenland;
  • gehoor te geven aan een loketoproep;
  • in geval van een zelfstandige die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt: het overleggen van de administratie betreffende het boekjaar waarover een AIO-aanvulling is verleend.

Grondslag

artikel 17, tweede lid Participatiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven