Onderwerp: Bezoek-historie

Verplichting tot arbeidsinschakeling en voldoende beheersen van de Nederlandse taal (SB1316)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 29-11-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De verplichtingen die gaan over arbeidsinschakeling staan in artikel 9, eerste lid en artikel 47c, vijfde lid Participatiewet. Deze verplichtingen gelden niet voor de persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, maar wel voor zijn jongere partner die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Daarnaast geldt voor deze jongere partner de in artikel 18b Participatiewet neergelegde verplichting om de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen en mee te werken aan een taaltoets.

De in artikel 47a Participatiewet omschreven taak van de SVB omvat niet de ondersteuning van de jongere partner bij arbeidsinschakeling en re-integratie. Deze ondersteuning is een verantwoordelijkheid van het college van de gemeente waarin de jongere partner woont. Hetzelfde geldt voor het afnemen van een taaltoets als bedoeld in artikel 18b, tweede lid Participatiewet.

Voor de vraag of de jongere partner de hiervoor genoemde verplichtingen onvoldoende is nagekomen, is de SVB afhankelijk van een melding van het college. Indien het college een gegrond vermoeden heeft dat de jongere partner niet voldoet aan deze verplichtingen, stelt het college de SVB daarvan in kennis. De SVB neemt in dat geval aan dat de jongere partner deze verplichtingen heeft geschonden, tenzij de kennisgeving van het college deze conclusie kennelijk niet ondersteunt.

Grondslag

artikel 9, eerste lid, artikel 47c, tweede, derde en vijfde lid Participatiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven