Onderwerp: Bezoek-historie

Het opleggen van een maatregel of het geven van een waarschuwing in het kader van de Participatiewet (SB1315)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB is onder meer verplicht de AIO-aanvulling te verlagen als de betrokkene een of meerdere verplichtingen die uit de Participatiewet voortvloeien niet of onvoldoende nakomt. De SVB onderscheidt daarbij de volgende verplichtingen:

  • de verplichting tot arbeidsinschakeling;
  • het in voldoende mate beheersen van de Nederlandse taal en meewerken aan een taaltoets;
  • de medewerkingsverplichting;
  • het tonen van voldoende besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;
  • aanvullende verplichtingen.

Het beleid over deze verplichtingen staat in SB1316 (Verplichting tot arbeidsinschakeling en voldoende beheersen van de Nederlandse taal), SB1317 (Medewerkingsverplichting), SB1318 (Tonen van voldoende besef van verantwoordelijkheid) en SB1319 (Aanvullende verplichtingen).

Als de betrokkene de voor de AIO-aanvulling van belang zijnde gegevens of gevorderde bewijsstukken niet binnen de door de SVB gestelde termijn verstrekt en uit de gegevens blijkt dat er geen gevolgen zijn voor de hoogte van of het recht op AIO-aanvulling, legt de SVB eveneens een maatregel op. Zie voor het niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB ook SB1314.

Grondslag

artikel 9, eerste lid, artikel 17, eerste en tweede lid, artikel 47c, tweede en vijfde  lid, artikel 55 Participatiewet

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB oktober 2017

Naar boven