Onderwerp: Bezoek-historie

Schorsing van de betaling van de AIO-aanvulling (SB1311)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Vergelijk met versie: 1: 07-09-2016 t/m 31-10-2017  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De Participatiewet bevat geen bepaling over het schorsen van de betaling van de AIO-aanvulling. De SVB leidt echter uit de jurisprudentie van de CRvB af (bijvoorbeeld CRvB 3 mei 2005 en 12 augustus 2011) dat het schorsen van de betaling van de AIO-aanvulling is toegestaan als de SVB het gegronde vermoeden heeft, dat:

  • het recht op AIO-aanvulling niet (meer) bestaat; of
  • er recht op een lagere uitkering bestaat; of
  • de mededelingsverplichting van artikel 17, eerste lid Participatiewet niet is nagekomen.

  • het recht op AIO-aanvulling niet (meer) bestaat; of
  • er recht op een lagere uitkering bestaat; of
  • de mededelingsverplichting van artikel 17, eerste lid Participatiewet niet is nagekomen.

Gelet hierop schorst de SVB de betaling van de AIO-aanvulling als twijfel bestaat over de rechtmatigheid van de betaling. Dit is bijvoorbeeld het geval indien:

  • er duidelijke aanwijzingen zijn dat de betrokkene over een te hoog vermogen beschikt;
  • de SVB aanwijzingen heeft dat de b de maximale verblijfsduur in het buitenland heeft overschreden. Zie SB1302 over verblijf buiten Nederland.

  • er duidelijke aanwijzingen zijn dat de betrokkene over een te hoog vermogen beschikt;
  • de SVB aanwijzingen heeft dat de betrokkene de maximale verblijfsduur in het buitenland heeft overschreden. Zie SB1302 over verblijf buiten Nederland.