Onderwerp: Bezoek-historie

Toepassing van het woonlandbeginsel in de Anw en AKW (SB1301)
Geldigheid:09-03-2023 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van de artikelen 17, derde lid Anw en 12, tweede lid AKW is het woonlandbeginsel van toepassing als recht op een Anw-uitkering of kinderbijslag bestaat voor een Anw-gerechtigde of kind dat niet in Nederland, de EU, EER of Zwitserland woont. Dit betekent dat de hoogte van de Anw-uitkering of de kinderbijslag afhankelijk is van het woonland van de gerechtigde respectievelijk het kind.
 

Uit de uitspraken van de CRvB van 21 maart 2014, 9 mei 2014, 12 december 2014, 20 januari 2017 en 5 april 2018 blijkt dat toepassing van het woonlandbeginsel op de Anw-uitkering of de kinderbijslag in strijd is met artikel 6 Besluit 3/80, artikel 11 Europees Verdrag inzake sociale zekerheid en bepalingen over de betaling van uitkeringen in verschillende bilaterale verdragen. Op grond van deze uitspraken past de SVB het woonlandbeginsel niet toe op:

  • de Anw-uitkering van gerechtigden die wonen in: Argentinië, Belize, Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, Ecuador, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, Indonesië, Japan, Jordanië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Panama, Paraguay, Quebec, Servië, Suriname, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika of Zuid-Korea.
  • de kinderbijslag voor kinderen die wonen in: Bosnië-Herzegovina, Canada, Indonesië, Montenegro, Quebec, Servië, Suriname, Tunesië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika of Zuid-Korea.

 

In SB1058 over de export van uitkeringen staat dat op grond van de uitspraak van de CRvB van 14 februari 2019 onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag bestaat als een kind in Turkije woont. Als is voldaan aan deze voorwaarden, dan past de SVB het woonlandbeginsel niet toe op de kinderbijslag.
 

Ten aanzien van personen die wonen in Australië of Nieuw-Zeeland past de SVB het woonlandbeginsel evenmin toe, omdat de verdragen inzake sociale zekerheid met deze landen hieraan in de weg staan.

Grondslag

artikel 17, derde lid Anw, artikel 12, tweede lid AKW

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2023

Naar boven