Onderwerp: Bezoek-historie

Toepassing van het woonlandbeginsel in de Anw en AKW (SB1301)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 3: 21-02-2019 t/m 25-09-2019  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Door de inwerkingtreding op 1 juli 2012Op grond van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid is in deartikelen 17, derde lid Anw en de12, tweede lid AKW is het woonlandbeginsel ingevoerdvan toepassing als recht op een Anw-uitkering of kinderbijslag bestaat voor een Anw-gerechtigde of kind dat niet in Nederland, de EU, EER of Zwitserland woont. Dit houdt inbetekent dat de hoogte van de Anw-uitkering of de kinderbijslag afhankelijk is van het woonland van de gerechtigde respectievelijk het kind indien de gerechtigde respectievelijk het kind woont buiten Nederland, een van de andere lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland.

De CRvB heeft inUit de uitspraken van de uitsprakenCRvB van 21 maart 2014, 9 mei 2014 en, 12 december 2014 geoordeeld, 20 januari 2017 en 5 april 2018 blijkt dat toepassing van het woonlandbeginsel op de Anw-uitkering of de kinderbijslag in strijd is met onder meer artikel 6 Besluit 3/80, artikel 11 Europees Verdrag inzake sociale zekerheid of artikel 5, eerste lid Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokkoen bepalingen over de betaling van uitkeringen in verschillende bilaterale verdragen. Op grond van deze uitspraken past de SVB het woonlandbeginsel niet langer toe op:

  • de Anw-uitkering van gerechtigden die wonen in Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, Israël, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Québec, Servië, Suriname, Turkije of Zuid-Korea.
  • de kinderbijslag voor kinderen die wonen in Israël, Marokko, Suriname of Zuid-Korea.

Als geen bezwaar en beroep is ingesteld tegen de beslissing over de toepassing van het woonlandbeginsel op deze uitkeringen, dan past de SVB het woonlandbeginsel voor de Anw niet meer toe met ingang van 1 maart 2014 en voor de AKW met ingang 1 oktober 2014.

In de uitspraak van 20 januari 2017 heeft de CRvB geoordeeld dat de toepassing van het woonlandbeginsel op een arbeidsongeschiktheidsuitkering in strijd is met artikel 5 van het Verdrag inzake sociale zekerheid met Kaapverdië. Op grond van deze uitspraak past de SVB het woonlandbeginsel niet meer toe op:

  • de Anw-uitkering van gerechtigden die wonen in Japan, Kaapverdië, Tunesië, Uruguay, Verenigde Staten of Verenigd Koninkrijk.
  • de kinderbijslag voor kinderen die wonen in Bosnië-Herzegovina, Canada, Kaapverdië, Kosovo, Montenegro, Québec, Servië, Tunesië, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk.

Als geen bezwaar en beroep is ingesteld tegen de beslissing over de toepassing van het woonlandbeginsel op deze uitkeringen, dan past de SVB het woonlandbeginsel niet meer toe met ingang van 1 januari 2017.

In de uitspraak van 5 april 2018 oordeelt de CRvB dat de toepassing van het woonlandbeginsel op de kinderbijslag strijdig is met artikel 4 van het Verdrag tussen Nederland en Indonesië inzake de betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen. Naar aanleiding van deze uitspraak past de SVB het woonlandbeginsel niet langer toe op:

  • de Anw-uitkering van gerechtigden die wonen in: Argentinië, Belize, Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, Ecuador, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, Indonesië, Israël, Japan, Jordanië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Panama, Paraguay, Quebec, Servië, Suriname, Thailand en, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika of Zuid-Korea.
  • de kinderbijslag voor kinderen die wonen in: Bosnië-Herzegovina, Canada, Indonesië en, Israël, Montenegro, Quebec, Servië, Suriname, Tunesië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika of Zuid-Korea.

Als geen bezwaar en beroep is ingesteld tegenIn SB1058 over de export van uitkeringen staat dat op grond van de beslissing overuitspraak van de toepassingCRvB van het woonlandbeginsel14 februari 2019 onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag bestaat als een kind in Turkije woont. Als is voldaan aan deze uitkeringenvoorwaarden, dan past de SVB het woonlandbeginsel niet meer toe met ingang van 1 april 2018op de kinderbijslag.

Ten aanzien van personen die wonen in Australië of Nieuw-Zeeland past de SVB het woonlandbeginsel evenmin toe, omdat de verdragen inzake sociale zekerheid met deze landen hieraan in de weg staan.

Grondslag

artikel 17, derde lid Anw, artikel 12, tweede lid AKW

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019mei 2021