Onderwerp: Bezoek-historie

Toepassing van het woonlandbeginsel in de Anw en AKW (SB1301)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 31-10-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Door de inwerkingtreding op 1 juli 2012 van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid is in de Anw en de AKW het woonlandbeginsel ingevoerd. Dit houdt in dat de hoogte van de Anw-uitkering of de kinderbijslag afhankelijk is van het woonland van de gerechtigde respectievelijk het kind indien de gerechtigde respectievelijk het kind woont buiten Nederland, een van de andere lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland.

De CRvB heeft in de uitspraken van 21 maart 2014, 9 mei 2014 en 12 december 2014 geoordeeld dat toepassing van het woonlandbeginsel op de Anw-uitkering of de kinderbijslag in strijd is met onder meer artikel 6 Besluit 3/80, artikel 11 Europees Verdrag inzake sociale zekerheid of artikel 5, eerste lid Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko. Op grond van deze uitspraken past de SVB het woonlandbeginsel niet langer toe op:

  • de Anw-uitkering van gerechtigden die wonen in Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, India, Israël, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Québec, Servië, Suriname, Turkije of Zuid-Korea.
  • de kinderbijslag voor kinderen die wonen in Israël, Marokko, Suriname of Zuid-Korea.

Ten aanzien van degenen die wonen in een van deze landen en die geen bezwaar en beroep hebben ingesteld tegen de beslissing over de toepassing van het woonlandbeginsel op hun uitkering, past de SVB het woonlandbeginsel voor de Anw niet meer toe met ingang van 1 maart 2014 en voor de AKW met ingang 1 oktober 2014.

Ten aanzien van personen die wonen in Australië of Nieuw-Zeeland past de SVB het woonlandbeginsel evenmin toe, omdat de verdragen inzake sociale zekerheid met deze landen hieraan in de weg staan.

Grondslag

artikel 17, derde lid Anw, artikel 12, tweede lid AKW

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven