Onderwerp: Bezoek-historie

Incidentele stijging van het inkomen (SB1297)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 26-05-2021Versie:vergelijk
Vergelijk versie 1 met:
Vergelijk met versie: 2: 27-05-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 8, tweede lid, onder a, en derde lid AOW bepalen dat vanaf 1 januari 2015 geen recht op toeslag kan ontstaan als gevolg van een wijziging van het inkomen van de partner van de AOW-gerechtigde, tenzij het recht op toeslag is geëindigd als gevolg van een incidentele stijging van het inkomen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met een incidentele stijging van het inkomen wordt gedoeld op een stijging van het inkomen die niet permanent is, zoals bij de afkoop van pensioen, het incidenteel meer werken, de ontvangst van een overwerkvergoeding, de ontvangst van een eindejaarsuitkering, de ontvangst van een dertiende of veertiende maand, de ontvangst van een gratificatie in de vorm van een geldbedrag, de ontvangst van een nabetaling en de afname van een fiscale oudedagsreserve.

Op basis van deze wetsgeschiedenis hanteert de SVB het volgende beleid. Er is in ieder geval sprake van een incidentele stijging van het inkomen indien als gevolg van een wijziging van het inkomen gedurende maximaal drie maanden achtereen geen recht op toeslag bestaat. Naar aanleiding van een verzoek van de AOW-gerechtigde of een ander signaal neemt de SVB tevens aan dat sprake is van een incidentele stijging van het inkomen in geval van:

  • meerdere incidentele stijgingen achter elkaar, zoals de combinatie van drie maanden overwerk met de afkoop van een pensioen. Er is dan sprake van een incidentele stijging van het inkomen gedurende de periode waarin meerdere incidentele inkomsten worden ontvangen.
  • wisselende inkomsten als gevolg van een arbeidscontract met flexibele uren of een variabele vergoeding. In dat geval neemt de SVB aan dat sprake is van een incidentele stijging van het inkomen indien gedurende maximaal twaalf maanden geen recht op toeslag bestaat als gevolg van de wisselende inkomsten.
  • inkomsten in buitenlandse valuta. De SVB rekent de buitenlandse valuta minimaal een keer per jaar om naar euro's. Indien na deze omrekening het inkomen in euro's is gestegen en het recht op toeslag eindigt, is sprake van een incidentele stijging van het inkomen indien de wisselkoers weer daalt binnen twaalf maanden na de beëindiging van het recht op toeslag.

Tijdelijk beleid in verband met de Covid-19 pandemie

In verband met de coronacrisis ontstaat wel weer recht op AOW-partnertoeslag, als dit recht is onderbroken voor een langere periode dan drie maanden en het recht op AOW-partnertoeslag is geëindigd doordat de jongere partner vanwege de coronacrisis tijdelijk (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep.
Het recht op AOW-partnertoeslag ontstaat weer zodra de jongere partner stopt met werken of minder gaat werken en het inkomen zodanig is dat recht bestaat op AOW-partnertoeslag. Dit beleid wordt toegepast zo lang de noodmaatregelen van het kabinet, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), van kracht zijn.

Grondslag

artikel 8, tweede en derde lid AOW

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2016mei 2021

Wet- en regelgeving