Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdelijke onderbreking van het onderwijs (SB1294)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het kan voorkomen dat een kind het volgen van onderwijs tijdelijk onderbreekt. De SVB beoordeelt of hiervan sprake is bij:

  • kinderen van 16 of 17 jaar die in het buitenland wonen; en
  • wezen die recht hebben op een wezenuitkering omdat zij een vervolgstudie doen.

De SVB leidt uit de jurisprudentie af dat bij een tijdelijke onderbreking van de opleiding, veroorzaakt door bijvoorbeeld studie-overgang of ziekte, het kind nog geacht wordt onderwijs te volgen (zie bijvoorbeeld CRvB 27 augustus 1986 en CRvB 25 juli 1990). De SVB beschouwt een onderbreking van de studie als tijdelijk als die minder dan zes maanden duurt en de opleiding zowel voor als na de onderbreking recht op kinderbijslag of wezenuitkering kan geven.

Naar boven