Onderwerp: Bezoek-historie

Niet-ingezetenen (SB1290)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB houdt op grond van hoofdstuk 2, afdeling 2 van de Wet Basisregistratie personen (BRP) en hoofdstuk 2, afdeling 2 van het Besluit basisregistratie personen gegevens bij over niet-ingezetenen. De BRP bevat geen definitie van het begrip 'niet-ingezetene'. Voor de toepassing van de BRP verstaat de SVB onder een niet-ingezetene:

  • Een persoon die buiten Nederland woont en een uitkering uit Nederland ontvangt, zijn gezinsleden die van belang zijn voor deze uitkering.
  • Een persoon die in de BRP was ingeschreven en geëmigreerd is uit Nederland.
  • Een persoon die tijdelijk in Nederland verblijft, zoals een persoon die tijdelijk in Nederland werkzaam is.

Grondslag

artikel 2.62 tot en met artikel 2.81 Wet Basisregistratie personen, artikel 31 tot en  met 36 Besluit basisregistratie personen

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven