Onderwerp: Bezoek-historie

Ingangsdatum overbruggingsuitkering (SB1284)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 15 OBR regelt de ingangsdatum van het recht op overbruggingsuitkering. De SVB kent de overbruggingsuitkering met terugwerkende kracht van maximaal een jaar toe, als de rechthebbende de aanvraag om overbruggingsuitkering indient voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (artikel 15, derde lid OBR).

Als de gerechtigde de aanvraag indient nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan bestaat geen recht op een overbruggingsuitkering. In bijzondere gevallen kan de SVB hiervan afwijken en met terugwerkende kracht een overbruggingsuitkering toekennen (artikel 13, tweede lid OBR). De SVB past hierbij het beleid in SB1071 over bijzonder geval overeenkomstig toe. De SVB past beleid in SB1072 over hardheid is echter niet overeenkomstig toe, omdat zij - gelet op de voorwaarden voor het recht op overbruggingsuitkering - ervan uitgaat dat aan het vereiste van hardheid is voldaan.

In deze bijzondere gevallen kent de SVB een overbruggingsuitkering toe met een terugwerkende kracht van maximaal een jaar gerekend van het moment van de aanvraag.

Het voorgaande is niet van toepassing in geval van een postume aanvraag om overbruggingsuitkering. Bij een dergelijke aanvraag kan geen sprake zijn van hardheid, omdat de beoordeling daarvan strikt gebonden is aan de omstandigheden van de gerechtigde zelf (zie ter bevestiging van dit uitgangspunt CRvB 21 februari 2008).

Grondslag

artikel 13, tweede lid, artikel 15, leden 1, 2 en 3 OBR

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB oktober 2017

Naar boven