Onderwerp: Bezoek-historie

Ingangsdatum overbruggingsuitkering (SB1284)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het recht op overbruggingsuitkering krachtens de OBR gaat in op de dag waarop een rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt, maar niet eerder dan de dag waarop een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 OBR eindigt of wordt verlaagd (artikel 15, eerste lid OBR).

Het recht op overbruggingsuitkering kan echter niet eerder ingaan dan de dag waarop de aanvraag werd ingediend. De SVB kan hiervan op grond van artikel 15, tweede lid OBR in bijzondere gevallen afwijken (zie SB1285 over terugwerkende kracht van maximaal een jaar).

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 15, leden 1 en 2 OBR

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven