Onderwerp: Bezoek-historie

Ingangsdatum ouderdomspensioen bij bereiken 65-jarige leeftijd vóór 1 april 2012 (SB1283)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 14-05-2014 t/m 14-01-2015  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Met ingang van 1 april 2012 bepaalt artikel 16, eerste lid AOW dat het ouderdomspensioen ingaat op de dag dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Indien echter een belanghebbende op of na 1 april 2012 een aanvraag om ouderdomspensioen indient en de ingangsdatum van het pensioen vóór 1 april 2012 ligt, gaat het ouderdomspensioen in op de eerste dag van de maand waarin daarop recht bestaat.

Met ingang van 1 april 2012 bepaalt artikel 16, eerste lid AOW dat het ouderdomspensioen ingaat op de dag dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Indien echter een belanghebbende op of na 1 april 2012 een aanvraag om ouderdomspensioen indient en de ingangsdatum van het pensioen vóór 1 april 2012 ligt, gaat het ouderdomspensioen in op de eerste dag van de maand waarin daarop recht bestaat.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 7 (tekst op 31 maart 2012), artikel 16 (tekst op 31 maart 2012) AOW

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2013oktober 2017

Naar boven