Onderwerp: Bezoek-historie

Ingangsdatum ouderdomspensioen bij bereiken 65-jarige leeftijd vóór 1 april 2012 (SB1283)
Geldigheid:01-11-2017 t/m 08-03-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Met ingang van 1 april 2012 bepaalt artikel 16, eerste lid AOW dat het ouderdomspensioen ingaat op de dag dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Indien echter een belanghebbende op of na 1 april 2012 een aanvraag om ouderdomspensioen indient en de ingangsdatum van het pensioen vóór 1 april 2012 ligt, gaat het ouderdomspensioen in op de eerste dag van de maand waarin daarop recht bestaat.

Grondslag

artikel 7 (tekst op 31 maart 2012), artikel 16 (tekst op 31 maart 2012) AOW

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB oktober 2017

Naar boven