Onderwerp: Bezoek-historie

Ingangsdatum ouderdomspensioen bij bereiken 65-jarige leeftijd vóór 1 april 2012 (SB1283)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Niet meer geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Met ingang van 1 april 2012 bepaalt artikel 16, eerste lid AOW dat het ouderdomspensioen ingaat op de dag dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Indien echter een belanghebbende op of na 1 april 2012 een aanvraag om ouderdomspensioen indient en de ingangsdatum van het pensioen vóór 1 april 2012 ligt, gaat het ouderdomspensioen in op de eerste dag van de maand waarin daarop recht bestaat.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 7 (tekst op 31 maart 2012), artikel 16 (tekst op 31 maart 2012) AOW

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven