Onderwerp: Bezoek-historie

Betaling van het voorschot (SB1281)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het voorschot gaat in op de dag dat de belanghebbende 65 jaar wordt en eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Omdat de SVB het voorschot, net zoals het ouderdomspensioen, per kalendermaand uitbetaalt, kan dit betekenen dat zij een voorschot van een maand in twee termijnen betaalt, een voorschot van twee maanden in drie termijnen en een voorschot van drie maanden in vier termijnen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 22 AOW

Besluit beleidsregels SVB 2014

Wet- en regelgeving

Naar boven