Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvraag van een voorschot (SB1279)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 22, eerste lid AOW bepaalt dat het voorschot ingaat op de dag waarop de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt. Om het voorschot tijdig te kunnen betalen, stelt de SVB de voorwaarde dat de betrokkene een aanvraag moet indienen vóór de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 22, eerste lid AOW

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven