Onderwerp: Bezoek-historie

Band met Nederland (SB1273)
Geldigheid:26-09-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bij het onderzoek naar de duurzame band van persoonlijke aard van een betrokkene met Nederland is onder meer de wijze waarop hij voorziet in zijn onderhoud van belang. Ingeval een betrokkene in loondienst of als zelfstandige in Nederland werkt, zal er veelal sprake zijn van een sterke band. In een dergelijke situatie zal in combinatie met andere factoren gemakkelijker ingezetenschap kunnen worden aangenomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak van de CRvB van 19 december 1985.

Bij de beoordeling van de band met Nederland slaat de SVB voorts bijvoorbeeld acht op de volgende feiten en omstandigheden:

  • de plaats waar het gezinsleven van de betrokkene zich afspeelt;
  • het naar school gaan in Nederland door de kinderen;
  • het volgen van onderwijs gericht op integratie of participatie op de arbeidsmarkt;
  • politieke, culturele en/of andere activiteiten (bijvoorbeeld aangesloten zijn bij een politieke partij, een sportvereniging, een kerk, moskee of tempel);
  • de aanwezigheid van een in Nederland wonend familielid dat reeds geruime tijd in Nederland woont en/of werkt;
  • aanwijzingen die erop duiden dat de betrokkene binnen afzienbare tijd of in de toekomst Nederland zal verlaten en zich elders zal vestigen.
Naar boven