Onderwerp: Bezoek-historie

Beëindiging tegemoetkoming op grond van de MKOB en de Regeling niet-KOB-gerechtigden (SB1261)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het recht op een tegemoetkoming eindigt ingevolge artikel 6 MKOB met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin niet meer aan de voorwaarden voor het recht op de tegemoetkoming wordt voldaan. In geval van overlijden eindigt het recht op tegemoetkoming met ingang van de dag na dat overlijden. Op grond van artikel 6, eerste lid Regeling niet-KOB-gerechtigden is het bepaalde in artikel 6 MKOB van overeenkomstige toepassing op de Regeling niet-KOB-gerechtigden.

De MKOB bevat geen bepalingen die het mogelijk maken geheel of gedeeltelijk af te zien van intrekking van de tegemoetkoming wegens dringende redenen of anderszins. De SVB acht zich daarom niet bevoegd de tegemoetkoming op een ander moment te beëindigen dan het moment als bedoeld in artikel 6 MKOB. Dit geldt eveneens voor de Regeling niet-KOB-gerechtigden.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 6 MKOB

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven