Onderwerp: Bezoek-historie

Recht op dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen met intensieve zorgbehoefte (SB1260)
Geldigheid:09-03-2023 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 7a, eerste lid AKW bestaat recht op dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Artikel 14, derde lid AKW regelt dat het recht op dubbele kinderbijslag voor deze kinderen niet eerder kan ingaan dan de eerste dag van het kalenderkwartaal waarin de aanvraag wordt ingediend. Voor de vraag of een kind intensieve zorg nodig heeft, wint de SVB voor zowel kinderen die in Nederland wonen als die in het buitenland wonen advies in bij het CIZ. Dit advies ziet niet op kwartalen die liggen voor de datum waarop het is afgegeven. De SVB neemt echter aan dat het ook geldt voor de periode die ligt tussen de datum van de aanvraag en de datum van het advies.

Naar boven